Retourneren

Download herroeping formulier

Recht op herroeping
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Revolution Baits® mag u naar reden van retour vragen, u bent tevens niet tot antwoorden verplicht. Indien u gebruik maakt van uw herroeping recht, zal het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan Revolution Baits® geretourneerd worden, tevens worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Revolution Baits® betaalt u het verschuldigde orderbedrag, binnen 14 dagen, na aanmelding van uw retour terug. Revolution Baits® betaald u het orderbedrag terug met het zelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft voltooid. Revolution Baits® is bevoegd om terugbetaling van uw orderbedrag op te schorten, totdat Revolution Baits® de goederen heeft ontvangen.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Revolution Baits® zijn voor eigen rekening. Revolution Baits® behoudt het recht om een geretourneerd artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Revolution Baits®, de leverancier of de transporteur van het artikel is toe te rekenen. Revolution Baits® zal u hierover schriftelijk informeren. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroeping recht ligt bij de consument. Revolution Baits® kan u aansprakelijk stellen voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van herroeping!
(Algemene voorwaarden: artikel 1- Uitsluiting herroeping recht)

Let op!
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk bij Revolution Baits®
Revolution Baits® kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroeping recht, maar alleen als Revolution Baits® dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Bij akkoord van de algemene voorwaarden zullen uw rechten van herroeping dan ook vervallen!

Uitsluiting naar aanleiding van producten:

  • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. (Steamed Freezer Baits +25kg).
  • Die verzegelde zijn om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. (Amino Liquids).
  • Die voorzien zijn van een sealnaad. Wanneer de sealnaad verbroken is, zijn deze producten niet retourneerbaar.(Steamed Freezer/Preserver Baits, Stick Mixes, Weekend Packs).
  • Die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Contacteer ons
Mocht u uw bestelling willen annuleren, bent u verplicht dit bij ons te melden! U kunt het herroeping formulier hier downloaden en retour zenden als brief via postorder of digitaal via hier onderstaande e-mail adres.

Revolution Baits®
Molenakkers 4
5761 BT Bakel (NL)

info@revolutionbaits.nl